ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 53 ซอย 2(มุสสิมร่วมใจ-เจริญสุข)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนเมืองบ้านพรุ 53 ซอย 2(มุสสิมร่วมใจ-เจริญสุข)