ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล และคูระบายน้ำ ถนนเมืองบ้านพรุ 11 (สามมุก1)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน ค.ส.ล และคูระบายน้ำ ถนนเมืองบ้านพรุ 11 (สามมุก1)