ขอเชิญชาวบ้านพรุกลุ่มเสี่ยงรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2562 ฟรี ณ ศูนย์สาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ

ข่าวประชาสัมพันธ์📣📣
#งานศูนย์บริการสาธารณสุข #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #เทศบาลเมืองบ้านพรุ

💉💉ขอเชิญชาวบ้านพรุกลุ่มเสี่ยงรับบริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่ ประจำปี 2562 🔻🔺ฟรี🔺🔻ณ ศูนย์สาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ
🔶วันจันทร์-วันศุกร์
🔶เวลา 08.30 น. – 11.00 น.
🔶ให้บริการเพียง 300 ท่าน โดยต้องพบแพทย์ทุกราย

📌หมายเหตุ📌ประชาชน 7 กลุ่มเสี่ยงที่ต้องได้รับวัคซีน มีดังนี้
🔷หญิงตั้งครรภ์ อายุครรภ์มากกว่า 4 เดือน
🔷เด็กอายุ 6 เดือน – 2 ปี
🔷ผู้ป่วยเรื้อรัง 7 โรคทุกกลุ่มอายุ ได้แก่ โรคปอดอุดกลั้นเรื้อรัง โรคหอบหืด โรคหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง ไตวาย โรคเบาหวาน ผู้ป่วยมะเร็งที่ได้รับการรักษาด้วยเคมีบำบัด
🔷ผู้ที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป
🔷ผู้พิการทางสมองที่ช่วยเหลือตนเองไม่ได้
🔷โรคธารัสซีเมีย และผู้มีภูมิคุ้มกันบกพร่อง (รวถึงผู้ติดเชื้อ HIVที่มีอาการ)
🔷โรคอ้วน น้ำหนักตัวมากกว่า 100 กิโลกรัม BMI มากกว่า 35

📍สอบถามรายระเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ศูนย์สาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ โทร. 📞☎️ 074-384901

💉💉💉👶👧👦👩‍🦳👨‍🦳👱‍♂️👱‍♀️🤱🤰💉💉💉