ลงพื้นที่ควบคุมงานโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสาธารณะ ถ.ราษฎร์สร้างสรรค์ (ซ.สกุลทองพัฒนา )

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยทีมงานช่าง ลงพื้นที่ควบคุมงานโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำสาธารณะ ถ.ราษฎร์สร้างสรรค์ (ซ.สกุลทองพัฒนา ) ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา พร้อมทั้งติดตามโครงการดังกล่าว เพื่อยกระดับการระบายน้ำสาธารณะของชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

สอบถามข้อมูล