ลงพื้นที่ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ จำนวน 2 ชุด บริเวณถนนบ้านพรุธานี 8(ช่วงทางแยก) ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเพิ่มจุดส่องสว่าง สร้างความปลอดภัยยิ่งขึ้นต่อการใช้ชีวิตและการสัญจรของประชาชน

เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2565 งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ ฝ่ายการโยธา กองช่าง เทศบาลเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยทีมงานช่าง นำรถกระเช้าไฟฟ้าติดตั้งเครนไฮดรอลิก ลงพื้นที่ติดตั้งโคมไฟสาธารณะ จำนวน 2 ชุด บริเวณถนนบ้านพรุธานี 8(ช่วงทางแยก) ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เพื่อเพิ่มจุดส่องสว่าง สร้างความปลอดภัยยิ่งขึ้นต่อการใช้ชีวิตและการสัญจรของประชาชน

สอบถามข้อมูล