ประกาศโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุ 53 ซอย 2 (มุสลิมร่วมใจ-เจริญสุข)

ประกาศโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุ 53 ซอย 2 (มุสลิมร่วมใจ-เจริญสุข)

ประกาศเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุ 53 ซอย 2 (มุสลิมร่วมใจ-เจริญสุข)