ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธาณประโยชน์ ซอยอดีต สท.วิริยะ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสาธาณประโยชน์ ซอยอดีต สท.วิริยะ