ร่วมรับมอบประกาศเกียรติคุณการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564 จากนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมอำเภอหาดใหญ่

🇹🇭♥️ข่าวประชาสัมพันธ์♥️🇹🇭

วันที่ 5/5/65 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้ นายศักดิ์รวี ชีวะเสรีชล รองนายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ เข้าร่วมรับมอบประกาศเกียรติคุณการประกวดการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “#จังหวัดสะอาด” ประจำปี พ.ศ. 2564 ภายใต้แนวปฎิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “#จังหวัดสะอาด” จากนายชวกิจจ์ สุวรรณคีรี นายอำเภอหาดใหญ่ ณ ห้องประชุมอำเภอหาดใหญ่
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️
Cr. ภาพ/ข่าว : #งานบริการและเผยแพร่วิชาการ #งานสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม #เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล