ขอเชิญชวนชาวบ้านพรุทุกท่านร่วมคัดแยกขยะก่อนทิ้งในกิจกรรมการจัดการขยะอันตรายชุมชุนนำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล

#เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญชวนชาวบ้านพรุทุกท่านร่วมคัดแยกขยะก่อนทิ้ง #ในกิจกรรมการจัดการขยะอันตรายชุมชุน #นำไปกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล โดยสามารถนำขยะอันตรายประเภท #ถ่านไฟฉาย #หลอดไฟ #แบตเตอรี่ #กระป๋องสเปรย์ต่างๆ #แบตโทรศัพท์มือถือ เป็นต้น มารวบรวมได้ที่เทศบาลเมืองบ้านพรุ ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2562 เพื่อนำไปส่งมอบให้ อบจ.สงขลา ส่งกำจัดอย่างถูกต้องต่อไป

☣️♻️☣️♻️☣️♻️☣️♻️☣️♻️☣️♻️☣️♻️☣️♻️

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
นายทัศนะ ประทุมวรรณ Tel:086 9567 555
กองสาธารณสุขฯ Tel: 074 292 888 ต่อ 413