นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ นายธีรยุทธ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดและปล่อยแถว ชุดลาดตระเวนเขต 8 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ชุดปฏิบัติการบูรพา

วันที่ 23 เมษายน 265 นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ นายธีรยุทธ เบ็ญล่าเต๊ะ รองนายกเทศมนตรี เดินทางมาเป็นประธานเปิดและปล่อยแถว ชุดลาดตระเวนเขต8 พร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาล ชุดปฏิบัติการบูรพา นำโดย นายกฤษฎา เล่งวงค์ หัวหน้าชุด และมีประธานชุมชนจากเขตต่างๆมาร่วมสังเกตการณ์ ครั้งนี้ได้รับเกียรติจากป้องกันจังหวัด ปลัดปัญญวัฒน์ เรืองวงศ์โรจน์ ได้เดินทางมาร่วมให้กำลังใจชุดปฏิบัติงานด้วย มีคณะกรรมการชุมชนเขต 8 เป็นผู้ต้อนรับ พระครูบวรสรนาท จากที่พักสงฆ์ภูผาญาติการาม มาประพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล

สอบถามข้อมูล