ประชาสัมพันธ์เวปไซต์สำหรับการตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง2562

#กรมการปกครอง ได้เปิดเวปไซต์สำหรับการ #ตรวจสอบผู้มีสิทธิเลือกตั้ง2562 โดยจะแสดงข้อมูลเขตผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้น ๆ สถานที่ที่จะไปใช้สิทธิ และลำดับที่ในเลขที่บัญชีอีกด้วย

#ท่านสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่….

>>https://www.bora.dopa.go.th/Election/CerVote/<<

🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭

#เลือกตั้ง2562 #ไม่ซื้อสิทธิไม่ขายเสียง #การเลือกตั้งเป็นหน้าที่

วันอาทิตย์ 24 มีนาคม 2562 ไปเลือกคนดีเข้าสภา
เวลา 08.00น. – 17.00น.
🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹