ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 12

ประกาศก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนบ้านพรุธานี 12

ประกาศเปิดเผยราคากลางก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ส. ถนนบ้านพรุธานี 12