ขอเชิญชาวบ้านพรุเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภา เทศบาลเมืองบ้านพรุ