ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ “

ขอเชิญเที่ยวงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562 “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ “ผู้ปกครองและน้องๆหนูๆสามารถเข้าร่วมงาน ตามสถานที่จัดงานวันเด็กในพื้นที่เทศบาลเมืองบ้านพรุได้ดังนี้