แจ้งผู้ที่ขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ ในรอบที่ 2 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ หากมีรายชื่อ ให้มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ในวันที่21ธันวาคม2561 เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น5 อาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองบ้านพรุ

แจ้งผู้ที่ขึ้นทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไว้ ในรอบที่ 2 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ตามเอกสารที่แนบมาด้านล่างนี้ ⤵️⤵️⤵️📌📌หากมีรายชื่อ ให้มารับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐได้ใน #วันที่21ธันวาคม2561 #เวลา 09.00 น ณ ห้องประชุมสภาชั้น5 อาคารสำนักงาน เทศบาลเมืองบ้านพรุ