ขอให้เกษตรกรที่มีสวนยางอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ(ม.1,2,4,5,6,7 เดิม)ให้มาตรวจสอบรายชื่อและสมัครเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (ไร่ละ 1,800 บาท)

ข่าวประชาสัมพันธ์📢📢♦️♦️

🔴‼️📌ตามที่รัฐบาลได้ประกาศโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนยาง (ไร่ละ 1,800 บาท) ที่มีสวนยางตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่ #จึงขอให้เกษตรกรที่มีสวนยางอยู่ในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุ(ม.1,2,4,5,6,7 เดิม) #ให้มาตรวจสอบรายชื่อและสมัครเข้าร่วมโครงการได้ที่ ..

🔴‼️📍#เทศบาลเมืองบ้านพรุ #ในวันที่ 19-21 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00-15.30 น. เพื่อจะได้รวบรวมส่งการยางแห่งประเทศไทย สาขาหาดใหญ่ (กยท.) ตรวจสอบต่อไป

⏩⏩📍📌สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อให้ถ่ายสำเนาบัตรประจำตัวเกษตรกรชาวสวนยาง จำนวน 1 ฉบับ เพื่อรวบรวมส่งให้การยางแห่งประเทศไทย สาขาหาดใหญ่ ตรวจสอบรายชื่อต่อไป📌📍⏪⏪

➡️➡️สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กยท.สาขาหาดใหญ่
☎️074-210709
☎️089-8761323
☎️063-9539825
☎️083-5103008