ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศาลาสามัคคี 1

ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศาลาสามัคคี 1

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ถนนบางศาลาสามัคคี1