ขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้มีจิตอาสาทุกท่านร่วมกันปลูกต้นไม้ที่ สวนสาธารณะพรุค้างคาว บริเวณด้านทิศใต้ติดสนามเด็กเล่นตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม 2561 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป

ขอเชิญประชาชนทั่วไปและผู้มีจิตอาสาทุกท่านร่วมกันปลูกต้นไม้ที่ สวนสาธารณะพรุค้างคาว บริเวณด้านทิศใต้ติดสนามเด็กเล่นตามโครงการท้องถิ่นปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กิจกรรมในครั้งนี้ เริ่มขึ้นในวันศุกร์ที่ 19 ตุลาคม2561 เวลา 09.00น.เป็นต้นไป