ขอเชิญชาวบ้านพรุเข้าร่วมกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล “จิตอาสาทำดีด้วยหัวใจ” พัฒนาศาสนสถาน ณ วัดชินวงศ์ประดิษฐ์ วันศุกร์ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.