ขอเชิญ ชมและเชียร์กีฬาสีสัมพันธ์เด็กเล็ก ประจำปี 2561 วันที่ 14 กันยายน 2561 เริ่มเวลา 07.30 – 14.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว)

ขอเชิญ ชมและเชียร์กีฬาสีสัมพันธ์เด็กเล็ก ประจำปี 2561 วันที่ 14 กันยายน 2561 เริ่มเวลา 07.30 – 14.00 น. ณ โรงยิมเนเซี่ยม สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้(พรุค้างคาว)