เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ และ โรงพยาบาลหาดใหญ่ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00น. – 15.00น. ณ ศาลาโรงครัววัดเทพชุมนุม

วันที่ 24/01/65 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมกับ #สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ และ #โรงพยาบาลหาดใหญ่ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ในวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00น. – 15.00น. ณ ศาลาโรงครัววัดเทพชุมนุม
⚡⚡⚡ไม่ต้องลงทะเบียน Walk in เดินมาฉีดได้เลย ⚡⚡⚡
บริการเข็ม 1,2,3 วัคซีน AstraZeneca หรือ Pfizer
📌เอกสารที่ต้องใช้📌
– บัตรประจำตัวประชาชน
– Passport หรือ ใบอนุญาตทำงาน (ชาวต่างชาติ)
💖⚡💖⚡💖⚡💖⚡💖⚡💖⚡
Cr. ภาพ/ข่าว #งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล