เทศบาลเมืองบ้านพรุและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบเชิงรุก (ATK) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงที่เข้าร่วมฟังการปราศรัย การเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 6 จังหวัดสงขลา

วันที่ 20/01/65 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ภายใต้การบริหารงานของนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองบ้านพรุ ทำงานร่วมกับ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหาดใหญ่ เปิดให้บริการตรวจคัดกรองโควิด-19 แบบเชิงรุก (ATK) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงที่เข้าร่วมฟังการปราศรัย การเลือกตั้งซ่อม ส.ส. เขต 6 จังหวัดสงขลา
โดยทางเทศบาลเมืองบ้านพรุได้จัดจุดตรวจ ณ ศาลาโรงครัววัดเทพชุมนุม ในวันนี้ พฤหัสบดีที่ 20 มกราคม 2565 เวลา 09.00 – 12.00 น. เทศบาลเมืองบ้านพรุ
ขอขอบคุณทุกท่านในการมาตรวจคัดกรองในวันนี้ และขอให้ทุกท่านยังคงปฎิบัติตามมาตราการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข #ใส่หน้ากากอนามัย #ล้างมือบ่อยๆ ด้วยครับ

สอบถามข้อมูล