ขอเชิญชวนชาวบ้านพรุ ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ

ขอเชิญชวนชาวบ้านพรุ ออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสงขลา เขตเลือกตั้งที่ 6 แทนตำแหน่งที่ว่าง ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีชื่อ

“ ทุกเสียงคือพลัง เลือกตั้งสุจริต ใช้สิทธิโปร่งใส”

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อ และสถานที่ เลือกตั้ง ได้ตาม

สอบถามข้อมูล