จัดประชุม ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา

วันที่ 11/01/65 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายอดิศักดิ์ รัตนะ อนุกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง ทำการแทนประธานกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา. และคณะทีมงานจัดการเลือกตั้งเทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมจัดประชุม #ซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติหน้าที่ ของคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ประจำเขตเลือกตั้งที่ 6 จังหวัดสงขลา โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ในการจัดการหน่วยเลือกตั้ง พร้อมทั้งการซักซ้อมและจำลองเหตุการณ์ในหน่วยเลือกตั้ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานในวันเลือกตั้งอย่างถูกต้อง และโปร่งใส พร้อมตรวจสอบได้
♦️อนึ่ง เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอเชิญชวนประชาชนทุกท่านที่มีสิทธิในการเลือกตั้ง ขอให้ไปใช้สิทธิ ในวันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม 2565 เวลา 08:00น – 17:00น. ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่ออยู่ และ สวมหน้ากากอนามัย ตลอดเวลาในการเข้าคูหาเลือกตั้ง
♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭

สอบถามข้อมูล