เทศบาลเมืองบ้านพรุ เปิดให้บริการ รับแจ้งเกิด รับแจ้งตาย และงานบัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่ 2565

⚡📌ข่าวประชาสัมพันธ์⚡📌
วันที่ 29/12/64 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองบ้านพรุ เปิดให้บริการ #รับแจ้งเกิด #รับแจ้งตาย #และงานบัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงวันหยุดเทศกาลปีใหม่2565

……………………………………………………………………….

CR. ภาพ / ข่าว นายนราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว #งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #และสำนักทะเบียนท้องถิ่น #เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล