ประกาศดับไฟการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย ตัดต่อสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อแก้ไขสายไฟฟ้าแรงสูงชำรุดในวัน อังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น.

📢ประกาศดับไฟ
🗞การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาพังลา จะดำเนินการปรับปรุงระบบจำหน่าย ตัดต่อสายไฟฟ้าแรงสูง เพื่อแก้ไขสายไฟฟ้าแรงสูงชำรุด
📅ในวัน อังคาร ที่ 28 ธันวาคม 2564
เวลา 09.00 น. ถึง 14.00 น. โดยสามารถดูแผนผังพื้นที่ดับไฟ (เส้นสีแดง)


(** หากดำเนินการแล้วเสร็จจะเร่งดำเนินการจ่ายไฟกลับสู่สภาวะปกติโดยเร็วครับ **)


พื้นที่ได้รับผลกระทบ

  1. ชุมชนบ้านโป๊ะหมอ ตำบลบ้านพรุ ติดถนนกาญจนวนิช ฝั่งทิศตะวันตก
    (ตั้งแต่มัสยิดโป๊ะหมอ ถึง แยกไฟแดงโป๊ะหมอ)
  2. ถนนเมืองบ้านพรุ 44 (มัสยิด) และ ถนนมัสยิด ซอย 1
  3. ถนนเมืองบ้านพรุ 42
  4. ถนนเมืองบ้านพรุ 38
  5. ถนนบ้านพรุธานี 1
  6. บ้านพรุการ์เด้นรีสอร์ท
    ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ☎️ 074-241320 ,074-241369
สอบถามข้อมูล