ประกาศเทศบาลเมืองบ้านพรุงดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565

วันที่ 21/12/64 #ประกาศเทศบาลเมืองบ้านพรุ
เรื่อง : งดจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565
📌เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) เมื่อจัดกิจกรรมที่มีเยาวชนและประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เสียงต่อการแพร่ระบาดของโรค
🇹🇭💖🇹🇭💖🇹🇭💖🇹🇭💖🇹🇭💖🇹🇭💖🇹🇭💖
……………………………………………………………………………….
Cr . ภาพ / ข่าว : นายนราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว #งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ #เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล