กิจกรรม วันกีฬาแห่งชาติประจำปี2564 ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว)

วันที่16/12/64 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร , ปลัดเทศบาล และสมาชิกสภาเทศบาล เข้าร่วม
กิจกรรม #วันกีฬาแห่งชาติประจำปี2564 ณ สนามกีฬาเมืองหลักภาคใต้ (พรุค้างคาว) โดยมีประธานในพิธี นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลากล่าวเปิดงาน
♦️สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย ภาค4 จัดกิจกรรม วันกีฬาแห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อเป็นการระลึกถึงพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ร.9) และร่วมเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว (ร.10) และเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เยาวชน และประขาชน เห็นคุณค่าความสำคัญของการกีฬา และการออกกำลังกาย โดยในการนี้เทศบาลเมืองบ้านพรุ ภายใต้การนำของนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ได้เข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณผู้สนับสนุนด้านการกีฬาอีกด้วย
🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️🇹🇭♥️
Cr. ภาพ/ข่าว : นายนราพฤทธิ์ เชื้อแก้ว #งานประชาสัมพันธ์ #กองยุทธศาสตร์และแผนงาน #เทศบาลเมืองบ้านพรุ

สอบถามข้อมูล