โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์ (จากราชพฤกษ์ถึงใต้สายไฟแรงสูง)

ประกาศโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์ (จากราชพฤกษ์ถึงใต้สายไฟแรงสูง)

เปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ ค.ส.ล. ถนนสราญราษฎร์ (จากราชพฤกษ์ถึงใต้สายไฟแรงสูง)