รับมอบชุด PPE จากคุณสมชาย โรจน์มงคล เพื่อส่งมอบให้กับ สมาคมกู้ชีพบ้านพรุ , สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค4 , ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ , ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลหาดใหญ่นาหม่อม

วันนี้ 15 เมษายน 2563 เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ได้รับมอบชุด PPE จากคุณสมชาย โรจน์มงคล เพื่อส่งมอบให้กับ สมาคมกู้ชีพบ้านพรุ , สำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยภาค4 , ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองบ้านพรุ ,ศูนย์มะเร็งโรงพยาบาลหาดใหญ่นาหม่อม โดยในการรับมอบชุด PPE ในครั้งนี้เป็นจำนวนทั้งหมด จำนวน 70 ชุด เพื่อแจกจ่ายตามรายการดังที่กล่าวข้างต้น และในการนี้ อดีตนายกคนัช บุญหนุนทรัพย์ ได้ร่วมส่งมอบเจลล้างมือ และหน้ากากอนามัยอีกจำนวนหนึ่งด้วย
.
.
เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณจากการประสานงานการรับมอบ ชุด PPEโดย คุณ อิทธิกร ชิตวงศ์ และ อดีตสโมสรโรตารีหาดใหญ่ นายกวันนา ทองใหญ่ ด้วยครับ ❤️❤️
.
🇹🇭👍🇹🇭👍🇹🇭👍🇹🇭👍🇹🇭👍🇹🇭👍🇹🇭👍

สอบถามข้อมูล