ประกาศวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมษายน 2561

ประกาศวันหยุดช่วงเทศกาลสงกรานต์ เมษายน 2561

  • สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ หยุดวันที่ 12 – 16 เมษายน 2561 (ยกเว้นงานทะเบียนราษฎรและทำบัตรประชาชน เปิดทุกวันพร้อมกันทั่วประเทศตั้งแต่ 08.30 – 16.00 น.)
  • ธนาคารสาขาในบ้านพรุ หยุด 13 – 16 เมษายน 2561 รวม 4 วัน(พฤหัสบดี ที่ 12 เปิดตามปกติ)
  • ศูนย์บริการสาธารณสุข เทศบาลเมืองบ้านพรุ หยุด 13 – 14 เมษายน 2561 ส่วนวันที่ 12,15,16 บริการเฉพาะทำแผล ฉีดยา ตั้งแต่ 08.30 -11.00 น.
  • อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ หยุด 12 – 16 เมษายน 2561
  • ที่ทำการไปรษณีย์ บ้านพรุ หยุด 12 – 16 เมษายน 2561
  • เคอร์รี่ขนส่ง คลองหวะ หยุด 13 – 15 เมษายน 2561
  • ตลาดน้ำบ้านพรุ เปิดศุกร์ 13 และเสาร์ 14 เมษายน ตามปกติ