เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวบ้านพรุ ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยอาศัยแบบอย่างกระทรวงวัฒนธรรม

#เทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวบ้านพรุ ในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2561 โดยอาศัยแบบอย่างกระทรวงวัฒนธรรม โดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ที่ได้ รณรงค์ #โครงการสงกรานต์สีขาว เนื่องจากในปัจจุบันนี้เด็ก เยาวชนและประชาชนทั่วไป มีความเข้าใจในความสำคัญของประเพณีสงกรานต์น้อยลง โดยเฉพาะแก่นแท้สาระสำคัญ และแบบแผนแนวทางที่ควรปฏิบัติในประเพณีสงกรานต์ ทำให้เอกลักษณ์ความเป็นไทยที่งดงามถูกเบี่ยงเบนไปจนเป็นที่เข้าใจผิด อาทิ การใช้อุปกรณ์การเล่นน้ำที่มีความรุนแรง และการแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ทั้งการแสดงออก การแต่งกายยั่วยุ และการฉวยโอกาสลวนลามผู้อื่น การเล่นน้ำขณะขับขี่ยานพาหนะและดื่มเครื่องดื่มมึนเมา ดังนั้น #เทศบาลเมืองบ้านพรุ จึงของเชิญชวนให้พี่น้องประชาชนทุกท่าน ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว โดยในช่วงสงกรานต์ปีนี้ จึงอยากให้เป็น #สงกรานต์สีขาว โดยแบ่งเป็นสิ่งที่ควรทำ หรือ สิ่งที่ไม่ควรทำ (5 ทำ 5 ไม่ หรือ Do & Don’t) ดังนี้…

#สิ่งที่ควรปฏิบัติ :

๑. ทำความสะอาดบ้านเรือน บริเวณวัด ชุมชน ด้วยจิตอาสา เพื่อ ต้อนรับปีใหม่ไทย

๒. ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ ฟังเทศน์ ฟังธรรม และปล่อยนก ปล่อยปลา รวมทั้งขนทรายเข้าวัด

๓. รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ที่ให้ความเคารพ และทำบุญอัฐิอุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ล่วงลับ

๔. แต่งกายให้เหมาะสม มิดชิด เล่นน้ำอย่างสุภาพ ปะแป้งแต่พองาม โดยคำนึงถึงความปลอดภัยทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น

๕. ส่งความปรารถนาดี และอวยพรให้กัน

#สิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ :

๑. งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และไม่ควรขับรถขณะมึนเมา

๒. งดเล่นน้ำขณะขับขี่ยานพาหนะ และงดสาดน้ำผู้ที่ขับขี่ยวดยานผ่านมา

๓. งดการใช้แป้งผสมสี และน้ำแข็ง

๔. งดการขว้าง ปา หรือใช้อุปกรณ์อัดแรงดันน้ำ ที่จะทำให้ผู้อื่น
บาดเจ็บและอาจเกิดอุบัติเหตุ

๕. งดการแต่งกายยั่วยุ แสดงกริยาที่ไม่เหมาะสมในที่สาธารณะ และไม่ฉวยโอกาสลวนลามผู้อื่น