ขอเชิญผู้สูงอายุเข้ารับบริการฝังรากฟันเทียม (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)ตามโครงการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุของ(ADTEC) ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2561 ณ คลินิคทันตกรรม ADTEC

ขอเชิญผู้สูงอายุเข้ารับบริการฝังรากฟันเทียม (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย)ตามโครงการฝังรากฟันเทียมสำหรับผู้สูงอายุของ(ADTEC) ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2561 ณ คลินิคทันตกรรม ADTEC
(#ในจังหวัดสงขลารับบริการได้ที่โรงพยาบาลหาดใหญ่)

โดยมีคุณสมบัติดังนี้

1. อายุ 60 ปีขึ้นไป
2. ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัวที่เป็นข้อห้าในการรักษา
3. สูญเสียฟันบดเคี้ยวแต่ยังมีฟันคู่สบในตำแหน่งตรงกันข้าม
(ฟันกราม)
4. มีปริมาณกระดูเพียงพอที่จะใส่รากฟันเทียมได้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
02-564-6960-1 ,02-564-7000