ประกาศเปิดเผยราคากลางการจ้างซ่อมระบบท่อระบายน้ำภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

ประกาศเปิดเผยราคากลางการจ้างซ่อมระบบท่อระบายน้ำภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ