รับมอบ น้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน50แพค(600 ขวด) จาก คุณอนุกูล พฤกษานุศักดิ์ในนามบริษัท ทรัพย์พฤกษา จำกัด (โรงรับจำนำ บ้านพรุ)

วันที่ 24/11/64 #เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้ นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล , กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ คณะสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ
เป็นตัวแทนรับมอบ #น้ำดื่มบรรจุขวดจำนวน50แพค
(600 ขวด) จาก คุณอนุกูล พฤกษานุศักดิ์
ในนามบริษัท ทรัพย์พฤกษา จำกัด (โรงรับจำนำ บ้านพรุ)
♦️ทั้งนี้ รายการดังกล่าวข้างตนนั้น ทางคณะผู้มอบให้เทศบาลเมืองบ้านพรุ ไว้ใช้ในการปฎิบัติงานและแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองบ้านพรุต่อไป
ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุ ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

สอบถามข้อมูล