ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมรถแบคโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๕๑ สงขลา จำนวน ๑ คัน

ประกาศเปิดเผยราคากลางซ่อมรถแบคโฮ หมายเลขทะเบียน ตค ๑๕๑ สงขลา จำนวน ๑ คัน