กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการรถโมบายพาณิชย์ลดราคา จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ราคาประหยัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน

เรื่อง .. กระทรวงพาณิชย์จัดโครงการรถโมบายพาณิชย์ลดราคา จำหน่ายสินค้าอุปโภค-บริโภค ราคาประหยัด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านค่าครองชีพที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิตของประชาชน
📌ในวันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม 2564 ⏰ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณอาคารดับเพลิง สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ

📌ในวันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม 2564 ⏰ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ สนามวัดเทพชุมนุม

💥อย่าลืมมาอุดหนุน สินค้าราคาประหยัดกันนะคะ💥

สอบถามข้อมูล