รวมพลังร่วมออกฉีดน้ำล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดวัดเทพ เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 18 มกราคม 2564 เวลา 16:30น. #เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยนายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาลปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้รองปลัดเทศบาล นางสายใจ หวานนวล , นางสาวพิมใจ รัตนะ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และ นายทัศนะ ประทุมวรรณ นักวิชาการสุขาภิบาล , รถดับเพลิงฉีดน้ำ จากงานบรรเทาสาธารณะภัยเทศบาลเมืองบ้านพรุ #รวมพลังร่วมออกฉีดน้ำล้างทำความสะอาดบริเวณตลาดวัดเทพ เพื่อเป็นการทำความสะอาดพื้นที่สาธารณะ ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)
.
.
และในวันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 จะดำเนินการ #ฉีดล้างและทำความสะอาดที่ตลาดป่ายาง เวลา 16:30น. เป็นต้นไป
.

#ร่วมพลังกันเราสามารถสู้ได้ #ล้างมือบ่อยๆ #ใส่หน้ากากอนามัย #ไม่ไปในพื้นที่พลุกพล่าน

สอบถามข้อมูล