นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบนโยบายการปฎิบัติงานและแนวทางในการบริหารงาน แก่ผู้อำนวยการหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานกองคลัง

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบ้านพรุ

นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบนโยบายการปฎิบัติงานและแนวทางในการบริหารงาน แก่ผู้อำนวยการหัวหน้าส่วนราชการ และพนักงานกองคลัง

สอบถามข้อมูล