นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมคณะผู้บริหารมอบนโยบายการปฎิบัติงานและแนวทางในการบริหารงาน แก่ผู้อำนวยการหัวหน้าส่วนราชการสำนักปลัดเทศบาล

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านพรุ

นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบนโยบายการปฎิบัติงานและแนวทางในการบริหารงาน แก่ผู้อำนวยการหัวหน้าส่วนราชการสำนักปลัดเทศบาล

สอบถามข้อมูล