นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบนโยบายการปฎิบัติงานและแนวทางในการบริหารงานแก่ผู้อำนวยการหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองช่าง

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านพรุ

นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบนโยบายการปฎิบัติงานและแนวทางในการบริหารงาน แก่ผู้อำนวยการหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองช่าง

สอบถามข้อมูล