นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบนโยบายการปฎิบัติงานและแนวทางในการบริหารงาน แก่ผู้อำนวยการหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านพรุ

นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบนโยบายการปฎิบัติงานและแนวทางในการบริหารงาน แก่ผู้อำนวยการหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคม

สอบถามข้อมูล