นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบนโยบายการปฎิบัติงานและแนวทางในการบริหารงาน แก่ผู้อำนวยการหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลเมืองบ้านพรุ นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมคณะผู้บริหาร มอบนโยบายการปฎิบัติงานและแนวทางในการบริหารงาน แก่ผู้อำนวยการหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล