ต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นายธนา ยันตรโกวิท และท้องถิ่นจังหวัด นายพนมเทียน เส้งวั่น พร้อมคณะผู้ติดตาม

วันที่ 21/12/60 เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยท่านปลัดอดิศักดิ์ รัตนะ ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการ และคณะครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ 2 ร่วมกันต้อนรับรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น นายธนา ยันตรโกวิท และท้องถิ่นจังหวัด นายพนมเทียน เส้งวั่น พร้อมคณะผู้ติดตาม ทั้งหมดเข้าเยี่ยมชม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลบ้านพรุ(ศูนย์ที่ 2) โดยทางศูนย์ได้บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน และกิจกรรมต่างๆของศูนย์ ฯภายใต้การบริหารงานของ นายอดิศักดิ์ รัตนะ ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ ทั้งนี้ นายธนา ยันตรโกวิท #รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ร่วมแจกขนมให้น้องๆภายในศูนย์เด็กเล็กอีกด้วย