เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้ นายวิเชียร ไชยจารี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านพรุ และ นางสุภาภรณ์ ฉายกลิ่น เลขานุการนายกฯ พร้อมทั้ง ปลัดเทศบาลและคณะศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลพะวง

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดยนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ มอบหมายให้ นายวิเชียร ไชยจารี รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองบ้านพรุ และ นางสุภาภรณ์ ฉายกลิ่น เลขานุการนายกฯ พร้อมทั้ง ปลัดเทศบาล นายอดิศักดิ์ รัตนะ , รองปลัดเทศบาล นางสายใจ หวานนวล , ผู้อำนวยการกองการศึกษา นางอิสราภาพ์ คเชนทองสุวรรณ์ ,ผู้อำนวยการกองช่าง นายอุกกฤษฎ์ จุทอง เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนอนุบาล เทศบาลตำบลพะวง โดยมีนายนรา บินดุเหล็ม รองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลพะวง และ นางสุชาวดี มุณีสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษาเทศบาลตำบลพะวง ร่วมให้การต้อนรับ
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงาน และเป็นแนวทางในการจัดตั้ง โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองบ้านพรุ ต่อไปครับ

สอบถามข้อมูล