โครงการจิตอาสาทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙

โครงการจิตอาสาทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙

วันที่ 20/12/60 เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดยท่านปลัดอดิศักดิ์ รัตนะ ปฎิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ และร่วมด้วยพนักงานเทศบาล, กลุ่มสตรี, อสม. ร่วมกันเป็นจิตอาสา พัฒนาวัดพระบาทบ้านพรุ (เนื่องในวันคล้ายวันเกิดเจ้าอาวาสวัดพระบาทในวันที่ 28/12/60 นี้) ตามโครงการจิตอาสาทำดีถวายในหลวงรัชกาลที่ ๙ โดยร่วมมือกันทำความสะอาดบริเวณรอบๆวัด และในตัวอาคาร ได้รับความร่วมมืออย่างดีจากจิตอาสาทุกท่านที่ร่วมมือกันทำให้ประสพความสำเร็จ