แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ

ประกาศเทศบาลเมืองบ้านพรุ

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาทำการ อุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ

ด้วยอุทยานการเรียนรู้บ้านพรุ จะทำการเปลี่ยนแปลงเวลาทำการใหม่ ดังนี้

  • วันอังคาร-วันศุกร์ เปิดทำการตั้งแต่เวลา 10.00-18.00 น.
  • วันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิดทำการตั้งแต่เวลา 10.00-17.00 น.

เริ่มตั้งแต่วันที่ 3 มกราคม 2561 เป็นต้นไป