เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมกับ ชมรมคนห่วงหัว และ มูลนิธิเมาไม่ขับ จัดโครงการใส่หมวกให้น้อง

วันนี้ 24/11/60 เทศบาลเมืองบ้านพรุ ร่วมกับ ชมรมคนห่วงหัว และ มูลนิธิเมาไม่ขับ จัดโครงการใส่หมวกให้น้องโดยมูลนิธิเมาไม่ขับได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) จัดโครงการใส่หมวกให้น้องขึ้น โดยจัดหาหมวกกันน็อกเด็ก จำนวน 100 ใบ มอบให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเมืองบ้านพรุ ซึ่งแสดงออกให้เห็นถึงความห่วงใยที่ผู้ใหญ่มีต่อเด็กที่จะเป็นอนาคตของชาติ ถือเป็นโครงการนำร่องจังหวัดในภาคใต้