เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ และปลัดเทศบาล นายอดิศักดิ์ รัตนะ เข้าร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ปฏิบัติภาระกิจเยี่ยมและให้กำลังใจ นางเข็มทอง กิตติประภานันท์ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 เทศบาลเมืองบ้านพรุ นำโดย นายวินัย รัตนพันธ์นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ และปลัดเทศบาล นายอดิศักดิ์ รัตนะ เข้าร่วมให้การต้อนรับ พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี ปฏิบัติภาระกิจเยี่ยมและให้กำลังใจ นางเข็มทอง กิตติประภานันท์ ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 โดย พลเอก ไพบูลย์ คุ้มฉายา องคมนตรี เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 1 ชุด มอบให้นางเข็มทอง กิตติประภานันท์ ในการปฏิบัติภาระกิจเยี่ยมและให้กำลังใจในครั้งนี้

สอบถามข้อมูล