ร่วมการประชุมแก้ไขหารือปัญหาน้ำท่วมพื้นที่คลองหวะ โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมผิวจราจร สี่แยกคลองหวะ

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานเทศบาลเมืองบ้านพรุ จังหวัดสงขลา โดยนายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาได้มอบหมายให้นายพนมเทียน เส้งวั่น ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา เป็นประธานประชุมแก้ไขหารือปัญหาน้ำท่วมพื้นที่คลองหวะ พร้อมลงตรวจสอบพื้นที่หลังจากประชุมเสร็จ โดยมีนายวินัย รัตนพันธ์ นายกเทศมนตรีเมืองบ้านพรุ พร้อมคณะผู้บริหาร นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ ผู้แทนจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา ผู้แทนจากแขวงทางหลวงสงขลาที่1 ผู้แทนจากโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา และผู้แทนจากสารวัตรแขวงบำรุงทางรถไฟหาดใหญ่ ร่วมประชุมหารือในครั้งนี้

สรุปผลการประชุมแก้ไขหารือปัญหาน้ำท่วมพื้นที่คลองหวะ โครงการแก้ปัญหาน้ำท่วมผิวจราจร สี่แยกคลองหวะ โดยดำเนินการ 2 ระยะ ดังนี้

1.ระยะเร่งด่วน ก่อสร้างท่อเหลี่ยมสำเร็จรูปขนาด 1.50×1.50 – 2.00×2.00 ม. ความยาวโดยประมาณ 920 ม. เริ่มจากถนนกาญจนวนิช โดยเชื่อมโยงกับระบบระบายน้ำของกรมทางหลวง ไปตามแนวถนนชนแดน ถนนอาณาเขต ลงสู่คลองหามนม ทุกหน่วยงานที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้มีมติเห็นชอบ ให้ทางเทศบาลเมืองบ้านพรุออกแบบประมาณการ เพื่อส่งให้โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลา ดำเนินการของบพัฒนาจังหวัดสงขลาต่อไป

2.การแก้ปัญหาระยะยาว ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสงขลาในการศึกษาออกแบบ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทั้งระบบ

ภาพ/ข่าว :
#งานบริการและเผยแพร่วิชาการ #กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สอบถามข้อมูล