กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาล

วันที่ 28 พ.ย.60 เทศบาลเมืองบ้านพรุ โดย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมลงพื้นที่เยี่ยมผู้ประสบอุทกภัย ในเขตเทศบาล ได้แก่ ถ.ชงโค 1 / ถ.ภาษีเจริญ / ถ.จากจร / ถ.แจ้วประชา / ถ.คลองยาเหนือ / ถ.คลองยาใต้ / ถ.แจ้วประชา / ถ.ชุมแสง และ ถนนปักษาสวรรค์ 3 และได้แจกยาพื้นฐาน ได้แก่ ยาแก้ไข้ ยาแก้แพ้ และยาทาน้ำกัดเท้า จำนวน 210 ชุด ให้แก่ประชาชน